Wycieczki zawodoznawcze

Szkolenie w Laboratoriach Politechniki Krakowskiej

Wyjazd uczniów z „budowlanki” na zajęcia laboratoryjne na Politechnice Krakowskiej już za nami.

12.12.2015 roku odbyło się szkolenie uczniów klas drugich Technikum Budowlanego i trzeciej klasy ZSZ zawodu murarz- tynkarz w Laboratoriach Politechniki Krakowskiej.

Bogaty program dotyczył ciekawych zajęć w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej, Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska  oraz  Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 
Na zajęciach uczniowie  uczestniczyli w badaniach i eksperymentach, przeprowadzając doświadczenia i   obserwując badania różnych  materiałów budowlanych i instalacyjnych.
Wycieczka była pouczająca, a uczestnicy zachowywali się nienagannie.  
Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia wyrazili nadzieję, że powrócą tu jako studenci. W ramach przedmiotu -technologia - każdy z uczestników wyjazdu przygotowuje sprawozdanie, które weźmie udział w konkursie szkolnym.


Organizator wyjazdu: Elżbieta Gołębiowska