Wycieczki zawodoznawcze

Wyjazd uczniów klas drugich „budowlanki"

Wyjazd uczniów klas drugich „budowlanki” na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Krakowską.

W dniu 05.02.2018 roku odbędą się zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas drugich Technikum Budowlanego- 2M, 2FM  i  ZSZ zawodu murarz- tynkarz – 2YX w Laboratoriach Politechniki Krakowskiej.
Bogaty program obejmuje zajęcia w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej, Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska krakowskiej uczelni.  
Zbiórka w tym dniu przed ZSTE o godzinie 7.50. Obecność obowiązkowa.

Organizator  wyjazdu:
mgr inż.Elżbieta Gołębiowska