Wycieczki zawodoznawcze

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Krakowskiej

Wyjazd uczniów klas drugich „budowlanki” na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Krakowską.

 

W dniu 07.01.2019 roku (poniedziałek) odbędą się zajęcia laboratoryjne dla uczniów klasy 2 M  Technikum Budowlanego w laboratoriach Politechniki Krakowskiej.
Program zajęć w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej obejmuje krótkie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne- doświadczane i laboratoryjne w sześciu grupach tematycznych branży budowlanej.

Zbiórka w tym dniu przed ZSTE o godzinie 7.50.

Obecność  wszystkich uczniów klasy 2M -obowiązkowa.

Organizator  wyjazdu:
mgr inż. Elżbieta Gołębiowska