Ogloszenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI 11 PAŹDZIERNIKA

W dniu 11 października br. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

- godz.16.30 -  wszystkie klasy II-gie  i III-cie,
- godz.17.30 - zebranie klas IV-tych, które rozpocznie się częścią ogólną na sali gimnastycznej.

Na spotkaniu zostaną przekazane informacje na temat procedur egzaminu maturalnego w maju 2020.

Wychowawcy klas proszeni są, aby uczniowie poinformowali rodziców o ważności zebrania, na którym omawiane będą sprawy organizacyjne: wybór trójek klasowych, wyrażenie zgody na ubezpieczenie NNW i inne.

Zobacz więcej...

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH 27 WRZEŚNIA

W dniu 27 września br. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami klas pierwszych wg harmonogramu:

godz. 16.00    -    klasy pierwsze po Gimnazjum
godz. 17.30    -    klasy pierwsze po Szkole Podstawowej

Zebrania rozpoczną się częścią ogólną w sali gimnastycznej, następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych salach. (numery sal wywieszone będą w dniu zebrań).

Zajęcia w tym dniu kończą się o godz.15.55.

Wychowawcy klas pobierają od dnia 25.09. do 27.09 z sekretariatu:
- listy na ubezpieczenie NWW,
- oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii,
- inne druki.

Zobacz więcej...

RADA PEDAGOGICZNA 30 SIERPNIA

W dniu 30 sierpnia /piątek/ o godz. 10.00  odbędzie się Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2019/2020
wg następującego porządku obrad:

    1. plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020,
    2. informacje z narady dyrektorów w KO,
    3. sprawy bieżące.

Zobacz więcej...

ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe  dla sesji VI-VII 2019 wydawane  będą  w dniu 30 sierpnia 2019r. w godz. 9.00- 14.00 w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie  w/w terminu odbioru  świadectw. Informujemy, że w dniu 02 września /rozpoczęcie roku szkolnego/  świadectwa nie będą wydawane.

Zobacz więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19 czerwca (środa)

godz. 9.00 Msza Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach

godz. 10.30 - klasy Branżowej Szkoły I Stopnia

godz. 11.30 - klasy Technikum nr 1

Zobacz więcej...