Ogloszenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI 19.05.2017

W dniu 19.05.2017 piątek o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami.
Poniżej podajemy wykaz klas i numery sal , w których odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.

Zobacz...

Rozwój edukacyjnej bazy sportowej

Nazwa projektu:
Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego
Nazwa Programu Operacyjnego:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.1. Rozwój miast; Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

Zobacz...