Ogloszenia

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Uczniowie zobowiązani są do oddania książek do biblioteki szkolnej. Młodzież może wchodzić do szkoły zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa począwszy od dnia 16 czerwca br. (wtorek) w godzinach od 9.00 – 14.00, bezpośrednio do biblioteki szkolnej.

Zobacz więcej...

PROCEDURA DOSTARCZENIA WYCHOWAWCY KLASY OCENY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROCEDURA DOSTARCZENIA WYCHOWAWCY KLASY OCENY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

(Młodociani pracownicy)

  1. Uczeń zgłasza się do swojego pracodawcy z dzienniczkiem zajęć praktycznych.
  2. W dzienniczku na stronie pod ostatnim tematem zajęć, pracodawca wpisuje: „Ocena końcowa z zajęć praktycznych w roku szkolnym 2019/2020 ucznia (np. Jana Kowalskiego z klasy 3W). Ocena: (np. bardzo dobry)”.
  3. Pracodawca składa podpis pod wystawioną oceną i przybija pieczątkę imienną lub zakładu pracy.
  4. Uczeń odbiera dzienniczek od pracodawcy, wykonuje zdjęcie (np. telefonem) tylko strony z wpisaną oceną i przesyła wychowawcy drogą elektroniczną.
  5. Wychowawca klasy odczytuje ocenę z przesłanej wiadomości, wpisuje do dziennika elektronicznego i do dziennika papierowego.
  6. Wychowawca archiwizuje przesłane oceny w formie pliku komputerowego w katalogu klasowym.

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Wojciech Jodłowski

Zobacz więcej...

WYDAWANIE DOKUMENTÓW ABSOLWENTOM

Absolwenci klas czwartych, którzy chcą odebrać Świadectwo Ukończenia Technikum oraz inne dokumenty ze szkoły będą mieć taką możliwość od dnia 05 maja w godz. 12.00 do 15.00

Ponieważ obowiązują nadal ograniczenia związane z epidemią wydawanie dokumentów nastąpi wg następujących zasad:

- uczeń umawia się tylko i wyłącznie telefoniczne na określoną godzinę, z pracownikiem sekretariatu,
- uczeń przynosi ze sobą: dowód tożsamości, kluczyk od szafki szkolnej oraz zaległe książki wypożyczone w bibliotece szkolnej,
- uczniowie zostaną wpuszczeni na teren szkoły pod warunkiem posiadania maseczki i rękawiczek, można mieć ze sobą swój długopis.

Natomiast jeśli któryś z wychowawców, chce osobiście wręczyć dokumenty swoim wychowankom, to oczywiście będzie taka możliwość z zachowaniem powyższych zasad.
W takim przypadku uczniowie kontaktują się z wychowawcami i umawiają na konkretną godzinę do wyznaczonej sali lekcyjnej.

Proszę wychowawców o poinformowanie sekretariatu o podjętej decyzji w sprawie formy wydawania dokumentów, możliwie w szybkim terminie.

Dla bezpieczeństwa nas wszystkich proszę wychowawców klas, aby przypomnieli uczniom o zakazie gromadzenia się (przed szkołą jak i w szkole), przybycie TYLKO na wyznaczoną godzinę. Będzie to bezwzględnie egzekwowane.

Zobacz więcej...