Ogloszenia

ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe  dla sesji VI-VII 2019 wydawane  będą  w dniu 30 sierpnia 2019r. w godz. 9.00- 14.00 w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie  w/w terminu odbioru  świadectw. Informujemy, że w dniu 02 września /rozpoczęcie roku szkolnego/  świadectwa nie będą wydawane.

Read more...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19 czerwca (środa)

godz. 9.00 Msza Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach

godz. 10.30 - klasy Branżowej Szkoły I Stopnia

godz. 11.30 - klasy Technikum nr 1

Read more...

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZSTE

27.04 kończy się strajk szkolny, w związku z tym od 29.04 zajęcia w szkole będą się odbywać wg planu pracy szkoły:

Dni: 29.04 - 03.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni: 06, 07, 08.05 w związku z odbywającymi się maturami pisemnymi również są wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynamy od dnia 09.05 wg nowego planu lekcji.

Dyr. ZSTE
Marek Łatas

Read more...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu dzisiejszym – 24.04.2019r. odbyła się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasa czwartych Technikum.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę.

Młodzież, która zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego będzie mogła przystąpić do tego egzaminu  wg wcześniejszego harmonogramu.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych odbędzie się 26 kwietnia 2019r. (piątek) wg następującego porządku:

godz.   9.45 - Msza  Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach
            
Zapraszam wszystkich absolwentów

godz. 11.00 - uroczyste pożegnanie klas maturalnych na sali gimnastycznej.

Dyrektor Zespołu
mgr Marek Łatas

Read more...

RADA PEDAGOGICZNA 31 STYCZNIA

W dniu 31 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 8.15 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2018/2019.


Porządek obrad:

    1. podsumowanie wyników nauczania z I półrocza roku szkolnego 2018/2019,

    2. sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok,

    3. regulamin oceniania nauczycieli,

    4. zatwierdzenie Planu pracy szkoły na II-gie półrocze roku szkolnego 2018/2019,

    5. sprawy bieżące.

W tym dniu zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godz.10.45.

Read more...