Ogloszenia

ZAJĘCIA ZDALNE 2020 r.

Zgodnie z zapowiedzią Kancelarii Premiera od 17 października obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej zw. z tym od 19 października wprowadzam zajęcia zdalne.

Zajęcia zdalne są prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams wg tygodniowego planu zajęć obowiązującego w e-dzienniku.

Uczniowie, którzy realizują zajęcia praktyczne tj. warsztaty szkolne, młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, oraz klasa 3H (praktyka zawodowa) uczęszczają na te zajęcia. Przypominam, że do szkoły na zajęcia praktyczne – warsztaty szkolne przychodzi uczeń, który jest zdrowy bez objawów chorobowych, który nie przebywa na kwarantannie oraz ma założoną maseczkę lub przyłbicę.
Istnieje możliwość wypożyczenia u Pana J. Figlewicza sprzętu tj. tablet dla uczniów, którzy go nie posiadają. W tym celu należy skontaktować się w/w Panem.

Nie należy zmieniać e-mail’i podanych wychowawcom. Jeżeli z ważnych przyczyn nastąpiła zmiana emaila ucznia lub rodzica, należy bezwzględnie zgłosić tą zmianę wychowawcy.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, wiadomości na e-dzienniku gdzie będą się na bieżąco pojawiać komunikaty o obowiązującej sytuacji.

Dyrektor Zespołu Szkół

Marek Łatas