Ogloszenia

RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

Rada Pedagogiczna inaugurująca  rok szkolny   2017/2018 odbędzie się  31 sierpnia 2017r.  / czwartek/ o  godz. 9.00.

Porządek Rady Pedagogicznej:   

1. Omówienie wyników rekrutacji na rok szkolny 2017/2018,
2. Przedstawienie wyników egzaminu maturalnego-maj 2017,
3. Omówienie wyników egzaminów z kwalifikacji zawodowych - czerwiec 2017 w klasach Technikum  i ZSZ,
4. Organizacja roku szkolnego 2017/2018, informacja z narady dyrektorów z Małopolskim Kuratorem Oświaty,
5. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych i zatwierdzenie klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2017/2018,
6. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018, opinia Rady Pedagogicznej,
7. Sprawy bieżące,
8. Zakończenie Rady Pedagogicznej.