Ogloszenia

OGŁOSZENIE 26.04.2018

Dni: 01, 03 maja są dniami wolnymi od pracy.

Dni: 30 kwietnia i 02 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dni: 04, 07, 08 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tych dniach odbywać się będzie część pisemna egzaminu maturalnego.

Przerwa w nauce trwa od 30 kwietnia do 08 maja br

W związku z odejściem klas maturalnych od 09 maja będzie obowiązywał nowy podział godzin.
Zostanie on wywieszony w dniu 27 kwietnia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Proszę o zapoznanie się z nowym podziałem godzin.