Ogloszenia

ODBIÓR DYPLOMÓW

DYPLOMY UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO ORAZ SUPLEMENTY dla absolwentów  Technikum będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 25 maja 2018r. /piątek/

Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OSOBISTEGO należy upoważnić pisemnie członka rodziny.