Ogloszenia

REKRUTACJA - WOLNE MIEJSCA

TECHNIK EKONOMISTA   -   2  miejsa;

TECHNIK HANDLOWIEC   -   3 miejsa;

TECHNIK MECHANIK   -   9 miejsa.