Ogloszenia

REKRUTACJA - WOLNE MIEJSCA

TECHNIK EKONOMISTA   -   2  miejsca;

TECHNIK HANDLOWIEC   -   3 miejsca;

TECHNIK MECHANIK   -   9 miejsc.