Ogloszenia

UWAGA – SZKOLENIE PIP

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” prowadzonego w szkołach zawodowych (technikum budowlane  i ZSZ) nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych organizują dla uczniów naszej szkoły konkurs pt . „Poznaj swoje prawa pracy”  oraz spotkanie szkoleniowe z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy z Krakowa.  


W dniu 09.11.2018 roku odbędą się szkolenia dla uczniów

pt. BUDOWNICTWO. STOP WYPADKOM”,

które poprowadzi  Inspektor  Bogdan Salawa z PIP/ oddział Kraków.

Czas szkolenia dla jednej grupy to 2 godziny lekcyjne wg harmonogramu:
Grupa 1:   godz. 8.50 - 10.25 klasa III M i III FM
Grupa 2:   godz. 10.45 – 12.20 klasa IVM i IV MP

Szkolenie odbędzie się w Sali nr 40 w budynku Warsztatów Szkolnych
Podczas  szkoleń opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący w w/w klasach.
Informacji  dodatkowych udziela Pani Renata Tokarz.  


https://krakow.pip.gov.pl/pl