Ogloszenia

RADA PEDAGOGICZNA 31 STYCZNIA

W dniu 31 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 8.15 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2018/2019.


Porządek obrad:

    1. podsumowanie wyników nauczania z I półrocza roku szkolnego 2018/2019,

    2. sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok,

    3. regulamin oceniania nauczycieli,

    4. zatwierdzenie Planu pracy szkoły na II-gie półrocze roku szkolnego 2018/2019,

    5. sprawy bieżące.

W tym dniu zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godz.10.45.