Ogloszenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu dzisiejszym – 24.04.2019r. odbyła się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasa czwartych Technikum.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę.

Młodzież, która zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego będzie mogła przystąpić do tego egzaminu  wg wcześniejszego harmonogramu.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych odbędzie się 26 kwietnia 2019r. (piątek) wg następującego porządku:

godz.   9.45 - Msza  Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach
            
Zapraszam wszystkich absolwentów

godz. 11.00 - uroczyste pożegnanie klas maturalnych na sali gimnastycznej.

Dyrektor Zespołu
mgr Marek Łatas