Ogloszenia

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZSTE

27.04 kończy się strajk szkolny, w związku z tym od 29.04 zajęcia w szkole będą się odbywać wg planu pracy szkoły:

Dni: 29.04 - 03.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni: 06, 07, 08.05 w związku z odbywającymi się maturami pisemnymi również są wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynamy od dnia 09.05 wg nowego planu lekcji.

Dyr. ZSTE
Marek Łatas