Ogloszenia

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA ZESPÓŁÓW PRZEDMIOTOWYCH

Spotkanie zespołów  przedmiotowych w sprawie nowej podstawy programowej odbędzie się 28 czerwca br. (piątek) po Radzie Pedagogicznej.