Ogloszenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI 11 PAŹDZIERNIKA

W dniu 11 października br. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

- godz.16.30 -  wszystkie klasy II-gie  i III-cie,
- godz.17.30 - zebranie klas IV-tych, które rozpocznie się częścią ogólną na sali gimnastycznej.

Na spotkaniu zostaną przekazane informacje na temat procedur egzaminu maturalnego w maju 2020.

Wychowawcy klas proszeni są, aby uczniowie poinformowali rodziców o ważności zebrania, na którym omawiane będą sprawy organizacyjne: wybór trójek klasowych, wyrażenie zgody na ubezpieczenie NNW i inne.