Ogloszenia

WYDAWANIE DOKUMENTÓW ABSOLWENTOM

Absolwenci klas czwartych, którzy chcą odebrać Świadectwo Ukończenia Technikum oraz inne dokumenty ze szkoły będą mieć taką możliwość od dnia 05 maja w godz. 12.00 do 15.00

Ponieważ obowiązują nadal ograniczenia związane z epidemią wydawanie dokumentów nastąpi wg następujących zasad:

- uczeń umawia się tylko i wyłącznie telefoniczne na określoną godzinę, z pracownikiem sekretariatu,
- uczeń przynosi ze sobą: dowód tożsamości, kluczyk od szafki szkolnej oraz zaległe książki wypożyczone w bibliotece szkolnej,
- uczniowie zostaną wpuszczeni na teren szkoły pod warunkiem posiadania maseczki i rękawiczek, można mieć ze sobą swój długopis.

Natomiast jeśli któryś z wychowawców, chce osobiście wręczyć dokumenty swoim wychowankom, to oczywiście będzie taka możliwość z zachowaniem powyższych zasad.
W takim przypadku uczniowie kontaktują się z wychowawcami i umawiają na konkretną godzinę do wyznaczonej sali lekcyjnej.

Proszę wychowawców o poinformowanie sekretariatu o podjętej decyzji w sprawie formy wydawania dokumentów, możliwie w szybkim terminie.

Dla bezpieczeństwa nas wszystkich proszę wychowawców klas, aby przypomnieli uczniom o zakazie gromadzenia się (przed szkołą jak i w szkole), przybycie TYLKO na wyznaczoną godzinę. Będzie to bezwzględnie egzekwowane.