Ogloszenia

PROCEDURA DOSTARCZENIA WYCHOWAWCY KLASY OCENY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROCEDURA DOSTARCZENIA WYCHOWAWCY KLASY OCENY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

(Młodociani pracownicy)

  1. Uczeń zgłasza się do swojego pracodawcy z dzienniczkiem zajęć praktycznych.
  2. W dzienniczku na stronie pod ostatnim tematem zajęć, pracodawca wpisuje: „Ocena końcowa z zajęć praktycznych w roku szkolnym 2019/2020 ucznia (np. Jana Kowalskiego z klasy 3W). Ocena: (np. bardzo dobry)”.
  3. Pracodawca składa podpis pod wystawioną oceną i przybija pieczątkę imienną lub zakładu pracy.
  4. Uczeń odbiera dzienniczek od pracodawcy, wykonuje zdjęcie (np. telefonem) tylko strony z wpisaną oceną i przesyła wychowawcy drogą elektroniczną.
  5. Wychowawca klasy odczytuje ocenę z przesłanej wiadomości, wpisuje do dziennika elektronicznego i do dziennika papierowego.
  6. Wychowawca archiwizuje przesłane oceny w formie pliku komputerowego w katalogu klasowym.

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Wojciech Jodłowski