Ogloszenia

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca /piątek/ - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018


godz.   9.30   -   Msza  Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach

godz. 10.30   -   klasy  Branżowej Szkoły I Stopnia

godz. 11.30   -   klasy  Technikum nr 1

Read more...

ODBIÓR DYPLOMÓW

DYPLOMY UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO ORAZ SUPLEMENTY dla absolwentów  Technikum będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 25 maja 2018r. /piątek/

Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OSOBISTEGO należy upoważnić pisemnie członka rodziny.

Read more...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - MAJ 2018

W dniu 18.05.2018 (piątek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

Godz. 16.30: 1KO, 1SZ, 1W, 1X, 2KX, 2YX, 2Z, 3M, 3T, 3SX, 3GX, 3ZX, 1SP, 2FM, 2H, 2SP

Godz. 17.30: 2GX, 3KOX, 1A, 1F, 1H, 1T, 1N, 1GX, 2M, 3A, 3F, 3H, 3TS, 3N, 3MP, 2A,

Pozostałe terminy:

1M - 15.05. (wtorek) godz.17.00

2N - 17.05.2018 (czwartek) godz.16.00

2T - 17.05.2018 (czwartek) godz.17.00

2X - 23.05. (środa) godz.15.45Read more...

OGŁOSZENIE 26.04.2018

Dni: 01, 03 maja są dniami wolnymi od pracy.

Dni: 30 kwietnia i 02 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dni: 04, 07, 08 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tych dniach odbywać się będzie część pisemna egzaminu maturalnego.

Przerwa w nauce trwa od 30 kwietnia do 08 maja br

W związku z odejściem klas maturalnych od 09 maja będzie obowiązywał nowy podział godzin.
Zostanie on wywieszony w dniu 27 kwietnia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Proszę o zapoznanie się z nowym podziałem godzin.

Read more...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - STYCZEŃ 2018

W dniu 12.01.2018r. (piątek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

godz. 16.00: 1KO, 1SZ, 1W, 1X, 2KX, 2YX, 2Z, 2X, 3M, 3T, 3SX, 3GX, 3ZX,1SP, 2A, 2FM, 2H, 2T, 2SP, 2N

godz. 17.00: 2GX, 3KOX, 1A, 1F, 1H, 1T, 1N, 1M, 3A, 3F, 3H, 3TS, 3N, 3MP, 4A, 4F, 4H, 4M, 4QS, 4TS, 4NP, 2M (czytelnia)

Klasa 1GX: 15.01.18r. g.16.30

Read more...

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - 05.01.2018

W dniu 05 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w świetlicy szkolnej.

Porządek obrad:

1. podsumowanie wyników nauczania z I półrocza roku szkolnego 2017/2018,

2. sprawy bieżące.

Zajęcia w tym dniu kończą się o godz. 15.50

Read more...