Ogloszenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI - WRZESIEŃ 2017

W dniu 29.09.2017r. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30 -   klasy pierwsze
godz. 17.30 -   klasy maturalne

Po zakończeniu części ogólnej w sali gimnastycznej spotkania wychowawców z rodzicami w poszczególnych salach.

W tym dniu zajęcia szkoły popołudniowej kończą się o 16.20

Read more...

RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

Rada Pedagogiczna inaugurująca  rok szkolny   2017/2018 odbędzie się  31 sierpnia 2017r.  / czwartek/ o  godz. 9.00.

Porządek Rady Pedagogicznej:   

1. Omówienie wyników rekrutacji na rok szkolny 2017/2018,
2. Przedstawienie wyników egzaminu maturalnego-maj 2017,
3. Omówienie wyników egzaminów z kwalifikacji zawodowych - czerwiec 2017 w klasach Technikum  i ZSZ,
4. Organizacja roku szkolnego 2017/2018, informacja z narady dyrektorów z Małopolskim Kuratorem Oświaty,
5. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych i zatwierdzenie klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2017/2018,
6. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018, opinia Rady Pedagogicznej,
7. Sprawy bieżące,
8. Zakończenie Rady Pedagogicznej.

Read more...

Msza Święta kończąca rok szkolny 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Dyrekcję, Nauczycieli, Pracowników szkoły oraz uczniów na Mszę Świętą kończącą rok szkolny 2016/2017.
Odbędzie się ona w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 23 czerwca 2017 roku o godz. 9.30 w Myślenicach.

Katecheci

Read more...

ZEBRANIA Z RODZICAMI 19.05.2017

W dniu 19.05.2017 piątek o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami.
Poniżej podajemy wykaz klas i numery sal , w których odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami.

Read more...

Rozwój edukacyjnej bazy sportowej

Nazwa projektu:
Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego
Nazwa Programu Operacyjnego:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.1. Rozwój miast; Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

Read more...