Ogloszenia

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - 05.01.2018

W dniu 05 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w świetlicy szkolnej.

Porządek obrad:

1. podsumowanie wyników nauczania z I półrocza roku szkolnego 2017/2018,

2. sprawy bieżące.

Zajęcia w tym dniu kończą się o godz. 15.50

Read more...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - LISTOPAD 2017

[UWAGA ZMIANY] W dniu 17 listopada br. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:


godz.16.00 – 1KO, 1SZ, 1GX, 1W, 1X, 1SP, 2KX, 2YX, 2Z, 2X, 3T,                      
                      3M, 3SX, 3GX, 3ZX, 2A, 2FM, 2H, 2T, 2M, 2SP, 2N

godz.17.00 -  2GX, 3KO, 1A, 1F, 1H, 1T, 1M, 1N, 3A, 3F,
                      3H, 3TS, 3N, 4A, 4F, 4H, 4M, 4QS, 4TS, 4NP

3MP - 20.11.2017 godz. 16.30

1GX - 20.11.2017 godz. 16.30

 

Read more...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - WRZESIEŃ 2017

W dniu 29.09.2017r. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30 -   klasy pierwsze
godz. 17.30 -   klasy maturalne

Po zakończeniu części ogólnej w sali gimnastycznej spotkania wychowawców z rodzicami w poszczególnych salach.

W tym dniu zajęcia szkoły popołudniowej kończą się o 16.20

Read more...

RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

Rada Pedagogiczna inaugurująca  rok szkolny   2017/2018 odbędzie się  31 sierpnia 2017r.  / czwartek/ o  godz. 9.00.

Porządek Rady Pedagogicznej:   

1. Omówienie wyników rekrutacji na rok szkolny 2017/2018,
2. Przedstawienie wyników egzaminu maturalnego-maj 2017,
3. Omówienie wyników egzaminów z kwalifikacji zawodowych - czerwiec 2017 w klasach Technikum  i ZSZ,
4. Organizacja roku szkolnego 2017/2018, informacja z narady dyrektorów z Małopolskim Kuratorem Oświaty,
5. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych i zatwierdzenie klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2017/2018,
6. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018, opinia Rady Pedagogicznej,
7. Sprawy bieżące,
8. Zakończenie Rady Pedagogicznej.

Read more...

Msza Święta kończąca rok szkolny 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Dyrekcję, Nauczycieli, Pracowników szkoły oraz uczniów na Mszę Świętą kończącą rok szkolny 2016/2017.
Odbędzie się ona w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 23 czerwca 2017 roku o godz. 9.30 w Myślenicach.

Katecheci

Read more...