Ogloszenia

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZSTE

27.04 kończy się strajk szkolny, w związku z tym od 29.04 zajęcia w szkole będą się odbywać wg planu pracy szkoły:

Dni: 29.04 - 03.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni: 06, 07, 08.05 w związku z odbywającymi się maturami pisemnymi również są wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynamy od dnia 09.05 wg nowego planu lekcji.

Dyr. ZSTE
Marek Łatas

Zobacz więcej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu dzisiejszym – 24.04.2019r. odbyła się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasa czwartych Technikum.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę.

Młodzież, która zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego będzie mogła przystąpić do tego egzaminu  wg wcześniejszego harmonogramu.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych odbędzie się 26 kwietnia 2019r. (piątek) wg następującego porządku:

godz.   9.45 - Msza  Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach
            
Zapraszam wszystkich absolwentów

godz. 11.00 - uroczyste pożegnanie klas maturalnych na sali gimnastycznej.

Dyrektor Zespołu
mgr Marek Łatas

Zobacz więcej...

RADA PEDAGOGICZNA 31 STYCZNIA

W dniu 31 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 8.15 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2018/2019.


Porządek obrad:

    1. podsumowanie wyników nauczania z I półrocza roku szkolnego 2018/2019,

    2. sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok,

    3. regulamin oceniania nauczycieli,

    4. zatwierdzenie Planu pracy szkoły na II-gie półrocze roku szkolnego 2018/2019,

    5. sprawy bieżące.

W tym dniu zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godz.10.45.

Zobacz więcej...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - STYCZEŃ 2019

Spotkania z Rodzicami odbędą się w piątek 04.01.2019 r. o godz. 16.00 i 17.00 w/g rozpisanego wykazu.

Godz. 16.00: 2A, 2F, 2H, 2SP, 2M, l2N, 2KO, 2GX, 2SZ, 2W, 2X, 1A, 1F, 1H, 1SP, 1M, 1T, 1N, 1KO, 1ZX, 1GX, 1W.

Godz. 17.00: 4A, 4F, 4H, 4M, 4MP, 4T, 4TS, 4N, 3A, 3FM, 3H, 3SP, 3M, 3T, 3N, 3KX, 3Y, 3Z, 3GX, 3X, 2T.

Zobacz więcej...

UWAGA – SZKOLENIE PIP

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” prowadzonego w szkołach zawodowych (technikum budowlane  i ZSZ) nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych organizują dla uczniów naszej szkoły konkurs pt . „Poznaj swoje prawa pracy”  oraz spotkanie szkoleniowe z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy z Krakowa.  


W dniu 09.11.2018 roku odbędą się szkolenia dla uczniów

pt. BUDOWNICTWO. STOP WYPADKOM”,

które poprowadzi  Inspektor  Bogdan Salawa z PIP/ oddział Kraków.

Czas szkolenia dla jednej grupy to 2 godziny lekcyjne wg harmonogramu:
Grupa 1:   godz. 8.50 - 10.25 klasa III M i III FM
Grupa 2:   godz. 10.45 – 12.20 klasa IVM i IV MP

Szkolenie odbędzie się w Sali nr 40 w budynku Warsztatów Szkolnych
Podczas  szkoleń opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący w w/w klasach.
Informacji  dodatkowych udziela Pani Renata Tokarz.  


https://krakow.pip.gov.pl/pl

Zobacz więcej...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - PAŹDZIERNIK 2018

W dniu 05 października 2018r. (piątek) o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami klas pierwszych.

Porządek zebrania:
1/ część ogólna;
2/ spotkanie wychowawców z rodzicami  w salach.


W tym dniu zajęcia kończą się godz. 16.20

Zobacz więcej...