Ogloszenia

RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 31 sierpnia 2018r.  / piątek/ o  godz. 9.00.

Porządek Rady Pedagogicznej:   

1. Omówienie wyników rekrutacji na rok szkolny 2018/2019,
2. Przedstawienie wyników egzaminu maturalnego-maj 2018,
3. Organizacja roku szkolnego 2018/2019, informacja z narady dyrektorów z Małopolskim Kuratorem Oświaty,
4. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych i zatwierdzenie klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2018/2019,
5. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019, opinia Rady Pedagogicznej,
6. Sprawy bieżące,
7. Zakończenie Rady Pedagogicznej.


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W SIERPNIU :

- matura poprawkowa  – 21 sierpień 2018r. (wtorek)   godz.9.00
- spotkanie komisji przedmiotowych – 28 sierpień 2018r. (wtorek) godz.10.00
- egzaminy poprawkowe – 29, 30 sierpień 2018r. (środa, czwartek) od godz. 9.00

Read more...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22 czerwca /piątek/ - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018


godz.   9.30   -   Msza  Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach

godz. 10.30   -   klasy  Branżowej Szkoły I Stopnia

godz. 11.30   -   klasy  Technikum nr 1

Read more...

ODBIÓR DYPLOMÓW

DYPLOMY UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO ORAZ SUPLEMENTY dla absolwentów  Technikum będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 25 maja 2018r. /piątek/

Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OSOBISTEGO należy upoważnić pisemnie członka rodziny.

Read more...

ZEBRANIA Z RODZICAMI - MAJ 2018

W dniu 18.05.2018 (piątek) odbędą się zebrania klasowe wg następującego harmonogramu:

Godz. 16.30: 1KO, 1SZ, 1W, 1X, 2KX, 2YX, 2Z, 3M, 3T, 3SX, 3GX, 3ZX, 1SP, 2FM, 2H, 2SP

Godz. 17.30: 2GX, 3KOX, 1A, 1F, 1H, 1T, 1N, 1GX, 2M, 3A, 3F, 3H, 3TS, 3N, 3MP, 2A,

Pozostałe terminy:

1M - 15.05. (wtorek) godz.17.00

2N - 17.05.2018 (czwartek) godz.16.00

2T - 17.05.2018 (czwartek) godz.17.00

2X - 23.05. (środa) godz.15.45Read more...