Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy  Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja
32-400 Myślenice, ul. Żeromskiego 17

2016/2017

Przewodniczący:                Izabela Młynarczyk
Z-ca przewodniczącego:    Zbigniew Kaczor
Skarbnik:                            Małgorzata Budek
Sekretarz:                           Lucyna Górka