Rada Rodziców

POSIEDZENIE RADY RODZICÓW - MAJ 2019

Zebranie Rady Rodziców i trójek klasowych odbędzie się 17 maj 2019 r. o godz. 17.45 (piątek).