Samorząd Szkolny

Życzenia Samorządu Szkolnego dla zdających egzaminy zawodowe