Klub Ośmiu

Kluby Ośmiu to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Laureaci, uczestnicy i sympatycy Konkursu Ośmiu Wspaniałych tworzą Kluby w rodzinnych miastach. Kapitałem jest entuzjazm w niesieniu pomocy bliźnim i chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości.

Kluby Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu działają w ramach Fundacji.

Członkami Klubów są:     dziewczęta i chłopcy w wieku 13-25 lat; laureaci i sympatycy Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"; wszyscy, którzy są uczynni, życzliwi i bezinteresowni.

Klubowiczne na codzień pracują na rzecz: osób niepełnosprawnych; osób chorych; osób starszych m.in. odwiedziny indywidualne oraz domach pomocy społecznej; tówieśników i dzieci
m.in.: zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego.

Jeżeli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy w twoim otoczeniu, szkole - zgłoś się do nas!


Zbiórka nakrętek!!!

Szkolny Klub „8” przy ZSTE organizuje akcję

„Nakrętki dla Ewki”.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości nakrętek, które mają jej pomóc w rehabilitacji.
Nakrętki będzie można przynosić i zostawiać je w pudełkach umieszczonych na korytarzach i świetlicy szkolnej. Akcja trwa do 14.06.2019 roku.

Dziękujemy za włączenie się w akcję!

Zobacz więcej...

Akcja wolontariatu „Pączek”

Dnia 28 lutego 2019 roku wolontariusze Szkolnego Klubu „8” zorganizowali akcję „Pączek”, którego celem była pomoc w rehabilitacji Alicji. Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję z góry dziękuję!!!

Marcjanna Fijał

Zobacz więcej...

Bal Karnawałowy 2019

Dnia 13.02.2019 roku na zaproszenie naszych przyjaciół z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wolontariusze Szkolnego Klubu „8”wraz z opiekunem Marcjanną Fijał mieli okazję uczestniczyć we wspaniałym balu karnawałowym. Atmosfera  wspaniała, a muzyka i tańce to świetna zabawa prowadzona przez DJ Napoleona, czyli Marka Żabczaka. Długo będziemy wspominać te wspaniałe chwile razem. Do zobaczenia!

Marcjanna Fijał

Zobacz więcej...

Honorowi krwiodawcy

Dnia 25.02.2019 roku kolejny raz nasi wolontariusze Szkolnego klubu „8” uczestniczyli w akcji: „Oddając krew, darujesz życie”. Cel wspaniały, służy przecież ratowaniu ludzkiego życia. Wszystkim którzy mieli odwagę to zrobić - gratuluję!

Marcjanna Fijał

Zobacz więcej...