Klub Ośmiu

Kluby Ośmiu to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Laureaci, uczestnicy i sympatycy Konkursu Ośmiu Wspaniałych tworzą Kluby w rodzinnych miastach. Kapitałem jest entuzjazm w niesieniu pomocy bliźnim i chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości.

Kluby Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu działają w ramach Fundacji.

Członkami Klubów są:     dziewczęta i chłopcy w wieku 13-25 lat; laureaci i sympatycy Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"; wszyscy, którzy są uczynni, życzliwi i bezinteresowni.

Klubowiczne na codzień pracują na rzecz: osób niepełnosprawnych; osób chorych; osób starszych m.in. odwiedziny indywidualne oraz domach pomocy społecznej; tówieśników i dzieci
m.in.: zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego.

Jeżeli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy w twoim otoczeniu, szkole - zgłoś się do nas!


Święty Mikołaj z wizytą w Przedszkolu nr. 4

Dnia 06 grudnia 2016 roku do Przedszkola nr.4 przybył Święty Mikołaj, na którego czekały dzieci z wielką niecierpliwością. Św. Mikołajowi towarzyszył aniołek i śnieżynki, które pomagały rozdawać paczki. Wszystkie dzieci z przedszkola wraz ze swoimi opiekunkami przywitały Św. Mikołaja pięknymi piosenkami.
Wizyta ta sprawiła dzieciom wiele radości i możliwość osobistego spotkania z Mikołajem.

Marcjanna Fijał

Read more...

Św. Mikołaj w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Dnia 30. 11. 2016 roku wolontariusze Szkolnego Klubu Ośmiu przy ZSTE im. M. Reja w Myślenicach uczestniczyli w spotkaniu Andrzejkowym z dziećmi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wspólna zabawa, konkursy, dały ogromną radość i zadowolenie wszystkim.

Read more...

Czytamy dzieciom

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest codzienne, głośne czytanie. Biblioteka Szkolna przy ZSTE im. M. Reja w Myślenicach wraz z wolontariuszami Szkolnego Klubu „8” rozpoczęła taką akcję pt.: „Czytamy Dzieciom”.

Read more...

Honorowi krwiodawcy

Dnia 14 listopada 2016 roku wolontariusze Szkolnego Klubu „8” wraz z opiekunem Marcjanną Fijał wzięli udział w  akcji  „Oddając krew – daruję życie”. Niektórzy z nich oddawali krew po raz pierwszy i za wszelka cenę chcieli to zrobić.

Read more...