Szkolne Koło Strzeleckie i Mundurowe

REGULAMIN TURNIEJU STRZELECKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU STRZELECKIEGO
im. dyr. Stanisława Ziarkiewicza w strzelaniu z broni pneumatycznej z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach o „Puchar Dyrektora ZSTE”

 

Celem mistrzostw jest uczczenie 70 rocznicy utworzenia Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach oraz popularyzacja strzelectwa sportowego wśród absolwentów, pracowników i uczniów szkoły.
Miejsce, termin i organizator:
a) mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniu 14 października 2015 roku na strzelnicy pneumatycznej ZSTE im. M. Reja  w Myślenicach na ul. S. Żeromskiego 17. Strzelania będą odbywać się w godzinach 12 do 13.30.
b) organizatorem mistrzostw są Dyrekcja i Rada Rodziców szkoły oraz Zarząd Powiatowy Ligi
    Obrony Kraju w Myślenicach.
c) funkcyjni mistrzostw:
    - sędzia główny – Andrzej Kruczek,
    - sędziowie techniczni – Grzegorz Kasprzycki, Leszek Tekieli, Piotr Horab.
Program mistrzostw:
Program mistrzostw obejmuje eliminacje indywidualne w kategorii open w konkurencji:
3 strzały próbne i 5 strzałów ocenianych do tarczy sportowej TS-3, odległość 10 metrów, postawa strzelecka stojąc, czas 8 minut. Organizator zabezpiecza amunicję oraz broń /karabinek pneumatyczny
o otwartych przyrządach celowniczych/. Dopuszcza się używanie własnej amunicji i broni pneumatycznej.
Uczestnictwo w mistrzostwach i zasady zgłaszania:
W mistrzostwach mogą brać udział zaproszeni goście, absolwenci, pracownicy i uczniowie ZSTE
w Myślenicach. Zgłoszenie uczestnictwa w dniu zawodów osobiście na strzelnicy w godzinach 12 do 13.
Ocena mistrzostw:
Klasyfikację prowadzi się w kategorii open. W klasyfikacji indywidualnej wszyscy zawodnicy oceniani są zgodnie z regulaminem strzelań kulowych PZSS.
Nagrody i wyróżnienia:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy /zawodniczki otrzymują dyplomy i puchary.
Postanowienia organizacyjne:
Podczas zawodów obowiązują postanowienia szczegółowe aktualnego "Regulaminu Strzelań Kulowych PZSS" z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.