Szkolne Koło Strzeleckie i Mundurowe

10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY

W dniu 15.08.2014r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju przy ul. Makowskiej w Suchej Beskidzkiej odbyły się zawody pod hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, które nawiązywały do przedwojennych zawodów o tej samej nazwie, organizowanych od 1932 roku przez Związek Strzelecki.

Polegały one na tym, że każdy obywatel bez różnicy płci i wieku, mógł oddać 10 strzałów do tarczy i zdobyć, w zależności od wyniku, odpowiednią klasę państwowej odznaki strzeleckiej. Organizatorem zawodów był Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno Wychowawcza w Suchej Beskidzkiej. Honorowy patronat niniejszej imprezy w imieniu Ministra Obrony Narodowej objął Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Celem tegorocznych zawodów, w których udział wzięło około 60 uczestników, było propagowanie strzelectwa sportowego wśród szerokich mas społeczeństwa oraz świętowanie rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Zawody otworzył Dowódca Jednostki Strzeleckiej nr 3031 w Suchej Beskidzkiej oraz zastępca Szefa WSzW w Krakowie ppłk Stanisław Kapliński. W trakcie zawodów przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień prowadzili akcję promującą nowe formy służby wojskowej, a w szczególności możliwości i procedury ubiegania się o przyjęcie do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej. Stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie, z udziałem władz lokalnych zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy oraz pamiątkowe przedmioty z logo Wojska Polskiego.
W zawodach tych wzięła udział reprezentacja  IV plutonu Jednostki Strzeleckiej
nr 2039 ZS „Strzelec” OSW będącego Kołem Mundurowym Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach w składzie: strz. ZS Mikołaj Wielgus, strz. ZS Aleksander Ożóg i strz. ZS Grzegorz Kasprzycki. Strzelcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wyszkolenia wygrywając te zawody w klasyfikacji drużynowej.

Andrzej Kruczek