Technikum pojazdów samochodowych

T. pojazdów samochodowych

Dziewiąte miejsce w Polsce w Rankingu Techników Pojazdów Samochodowych "Perspektyw" 2015!

Specjalność nauczana wg nowoczesnego programu, którego zaletą jest dostosowanie treści nauczania do wymogów nowoczesnej techniki samochodowej i zapotrzebowania rynku pracy. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Wymagania dla zawodu

Wymagania psychofizyczne  dla zawodu:
1) dobry stan zdrowia,
2) odporność  niekorzystny wpływ olejów i smarów,
3) spostrzegawczość i koncentracja uwagi,

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Podczas czteroletniej nauki uczniowie nabywają wiedzy i umiejętności mechanicznych poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych teoretycznych i praktycznych w trzech kwalifikacjach związanych z zawodem:

•    M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
•    M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
•    M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (4 semestry)

•    zajęcia edukacyjne podczas lekcji przedmiotowych takich jak:

a) podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych - wiadomości  o budowie, obsłudze i naprawie mechanizmów wchodzących w skład podwozia  i nadwozia pojazdu samochodowego  ( klasa 1,2)

b) silniki pojazdów samochodowych  – wiadomości  o budowie, obsłudze i naprawie silników spalinowych pojazdów samochodowych (klasa 2)

c) diagnozowanie pojazdów samochodowych- wiadomości o diagnostyce podstawowych mechanizmów wchodzących w skład pojazdu samochodowego (klasa 2)

•    zajęcia praktyczne  odbywają się w budynkach Warsztatów Szkolnych w pracowniach samochodowych, 1 dzień w tygodniu  (klasy1,2)
Podczas zajęć uczeń odbywa szkolenia bhp ( wstępne i stanowiskowe).

Po 4 semestrach zostaje przeprowadzony Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe (Kwalifikacja M.18.) – teoretyczny i praktyczny

Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

•    zajęcia edukacyjne podczas lekcji przedmiotowych takich jak:
a) Elektryka i elektronika pojazdów samochodowych

•    praktykach zawodowych, w których uczestniczą klasy trzecie przez trzy tygodnie. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach i firmach samochodowych  na terenie Powiatu Myślenickiego.

Kwalifikacja M.42.  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

•    zajęcia edukacyjne podczas lekcji przedmiotowych takich jak
a) organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w:

•    wycieczkach zawodowych programowych :
-  do ASO „Wikar” Ford w Krakowie,
-  do Fiat Auto Poland w Tychach,
•    kursach zawodowych prowadzonych przez zaproszone, współpracujące firmy branżowe i Warsztaty Szkolne
•    Inne wg zainteresowań uczniów

Szkoła posiada następujące pracownie:

W szkole:
•    Budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych
•    Elektroniki i mechatroniki samochodowej

Warsztatach Szkolnych:
•    pracownie samochodowe

Praca

Przygotowanie zawodowe technika Pojazdów Samochodowych pozwala  na podjęcie pracy w:
•    Zakładach mechaniki pojazdowej,
•    Wytwórniach prefabrykatów do budowy pojazdów,
•    Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów
•    Serwisach samochodowych,
•    Komisach samochodowych,
•    prowadzeniu własnej firmy j

Ponadto ukończenie szkoły i zadanie egzaminu maturalnego  umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych i studiach zawodowych
    

ZSTE zawiązał współpracę z firmą Ford WIKAR, w ramach której uczniowie klasy czwartej Technikum pojazdów samochodowych będą mogli brać udział w specjalistycznych zajęciach w pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych, odbywających się na terenie serwisu Ford Wikar w Krakowie (korzystanie z stanowisk naprawczych, podnośników, specjalistycznego urządzeń i narzędzi naprawczych, urządzeń diagnostycznych, stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie serwisowe, drukarek, itp.). Zobacz więcej

Zapraszamy do Technikum  Pojazdów Samochodowych w ZSTE w Myślenicach