Wydarzenia

Dzień Budowlańca 2017

18 października  nasza szkoła po raz ósmy świętowała „Dzień Budowlańca”. Pan Marek Łatas dyrektor szkoły wraz z Panem Krzysztofem Suruło wicedyrektorem otworzyli święto szkolne.

Dzień budowlańca to dodatkowa, atrakcyjna forma zajęć dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz murarz-tynkarz. Turniej składał się z konkurencji przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów budowlanych. Uczniowie uczestniczący w poszczególnych konkurencjach musieli wykazać się wiedzą teoretyczna z zakresu budownictwa, przepisów bhp obowiązujących na budowie, umiejętnością pracy zespołowej, kreatywnością i sprawnościa fizyczną - jednym słowem doskonale bawili się wykorzystując w praktyce zdobytą wiedzę fachową. Zawodników biorących udział w poszczególnych konkurencjach dopingowali uczniowie i nauczyciele.

Aktywność i pomysłowość uczniów została nagrodzona drobnymi upominkami.  Każda z klas otrzymała też słodki poczęstunek. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Obchody Dnia Budowlańca spotkały się z jak najbardziej pozytywnym odbiorem społeczności szkolnej i niewątpliwie pokazały, że potrafimy wspólnie spędzać czas nie tylko na nauce, ale i na zabawie!

Nauczyciele przedmiotów budowlanych

ZOBACZ ZDJĘCIA