Wydarzenia

Uczcili Żołnierzy Niezłomnych

Środowiska myślenickie 1 marca, w Dniu „Żołnierzy Wyklętych” oddały hołd żołnierzom drugiej konspiracji, walczącym z sowietyzacją Polski oraz ofiarom reżymu stalinowskiego.

Myślenickie uroczystości rozpoczęła młodzież z Zespołu Szkól Techniczno-Ekonomicznych, składając rano 1 marca kwiaty i zapalając znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary więzione w katowni Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Kazimierza Wielkiego (dawnym Ośrodku Zdrowia, dziś budynek starostwa powiatowego). Młodzież przybyła w to miejsce wraz z nauczycielami i pocztem sztandarowym szkoły. W uroczystości brał udział starosta Józef Tomal i wicestarosta Tomasz Suś. Starosta przedstawił wydarzenia związane z tym budynkiem w okresie powojennym. Mówił o okrucieństwach powiatowej UB, o żołnierzach wyklętych i ich zwolennikach zwożonych tu z całego regionu na okrutne przesłuchania i tortury, a nawet o przypadkach zamordowania więźniów podczas przesłuchań. Przypomniał książkę pracownika starostwa Ziemowita Kalinowskiego „Żołnierze wyklęci na ziemi myślenickiej”, w której te historie są szczegółowo opisane na podstawie wywiadów ze świadkami, akt i archiwów m.in. IPN. Po części oficjalnej młodzież zwiedziła wystawę mieszczącą się głównym holu budynku, poświęconą historii walki ze stalinizmem i działalności UB na ziemi myślenickiej.

Ryszard Sobkowicz

ZOBACZ ZDJĘCIA