Wydarzenia

GIMNAZJADA SPORTOWA W ZSTE 2018

W dniach 25 i 26 kwiecień odbyła się w naszej szkole gimnazjada sportowa z piłki siatkowej drużyn 3-osobowych oraz tenisa stołowego. Rywalizowali między sobą uczniowie z różnych szkół z całego powiatu myślenickiego. Zgłosiły się zespoły  z Myślenic, Bysiny, Raciechowic, Gruszowa, Pcimia, Krzyszkowic, Trzemeśni, Lubnia, Stróży, Wiśniowej, Tokarni, Krzeczowa, Jawornika, Tenczyna, Dobczyc, Sieprawia.

Wyniki dziewcząt z piłki siatkowej:
I miejsce  szkoła podstawowa nr 3z Myślenic
II miejsce szkoła podstawowa nr 4 z Myślenic
III miejsce szkoła podstawowa nr 2 z Myślenic
  a kolejne miejsca to: Pcim, Trzemeśnia, Stróża, Lubień, Siepraw, Gruszów.

Wyniki chłopców z piłki siatkowej:
I miejsce szkoła podstawowa z Wiśniowej
II miejsce szkoła podstawowa z Raciechowic
III miejsce szkoła podstawowa nr 2 z Myślenic
a kolejne to: Pcim, Lubień, Tenczyn, Trzemeśnia, Krzyszkowice, sz.podst.nr 3 z Myślenic, sz.podst.nr4 z Myślenic,  Bysina,  Lubień.

Wyniki dziewcząt z tenisa stołowego:
I miejsce szkoła podstawowa z Gruszowa
II miejsce szkoła podstawowa nr 4 z Myślenic
III miejsce szkoła podstawowa z Trzemeśni

Wyniki chłopców z tenisa stołowego:
I miejsce szkoła podstawowa z Wiśniowej
II miejsce szkoła podstawowa nr 4 z Myślenic
III miejsce szkoła podstawowa z Raciechowic

Zawody te z roku na rok cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku wzięło udział  ok 180 osób. Najlepsze drużyny otrzymały medale, dyplomy i puchary a dla każdego uczestnika przygotowany był poczęstunek i napoje. Podczas odbywających się zawodów na boisku szkolnym swoje umiejętności prezentowali chłopcy z koła motoryzacyjnego z naszej szkoły pod czujnym okiem swojego opiekuna. Pokaz ten cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży biorącej udział w rozgrywkach, nasi uczniowie również chętnie oglądali pokazy swoich kolegów.

Bardzo dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do sprawnej organizacji gimnazjady, dyrektorowi ZSTE za wsparcie, Starostwu Powiatowemu oraz  Radzie Rodziców  ZSTE za dofinansowanie naszej imprezy  a nauczycielom wf za solidną pracę i zaangażowanie się w naszą wspólną inicjatywę.

Anna Ostrowska-Biela

ZOBACZ GALERIĘ