Szkolny Klub „8” wraz z Samorządem Szkolnym zorganizował 01 czerwca 2022r. akcję: „Ciasteczko” . Celem tej akcji była pomoc uczniom w trudnej sytuacji finansowej naszej szkoły. Kwota jaką udało się zebrać to: 884, 75 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej akcji oraz otworzyli swoje serca i tak licznie w niej uczestniczyli.
Fijał Marcjanna