Murarz-tynkarz

Murarz - tynkarz

Nr zawodu: 711204
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - BUD.12

Przygotujemy Cię do :
• Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
• Wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
• Wykonywania tynków
• Wykonywania remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom murarza–tynkarza.
Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:
Prace znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych i rzemieślniczych zakładach remontowo- budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.

 

Motto końcowe:
„ Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
  zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
  Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
  i własne życie, i własny dom, i Polskę.”
                                 /dr Anna Radziwiłł/

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH
TO ZAWSZE PEWNA I DOBRZE PŁATNA PRACA!