Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiotów ogólnotechnicznych a w szczególności obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Praktyczną naukę zawodu uczeń realizuje w Warsztatach Szkolnych - w klasie I i II - dwa dni w tygodniu, a w klasie III - 3 dni w tygodniu. Nauka kończy się egzaminem zawodowym

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiotów ogólnotechnicznych a w szczególności obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Szkoła posiada centrum obróbcze IT z pracownią komputerową wyposażoną w dwie obrabiarki sterowane numerycznie: tokarkę i frezarkę oraz nowoczesne obrabiarki konwencjonalne. Praktyczną naukę zawodu uczeń realizuje w Warsztatach Szkolnych - w klasie I i II - dwa dni w tygodniu, a w klasie III - 3 dni w tygodniu. Nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń może ukończyć wiele dodatkowych kursów rozszerzających kwalifikacje zawodowe.

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.

W związku z powyższym, operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

Absolwent może podwyższać kwalifikacje zawodowe przez ukończenie nauki w trzyletnim technikum mechanicznym (na podbudowie szkoły zasadniczej) lub złożyć egzamin mistrzowski (po odpowiednim stażu  pracy w zawodzie).