Klasa 4t brała udział w projekcie „Godzina wychowawcza ze zdrowiem psychicznym”, dofinansowanym ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych. W ramach programu na godzinie wychowawczej uczniowie brali udział w spotkaniu z psychologiem o tematyce „Jestem OffLine – profilaktyka uzależnień od nowych technologii i zapobieganie cyberprzemocy”.

Barbara Wincenciak