21 kwietnia 2022 roku , w przeddzień Dnia Ziemi, uczniowie z klasy 3PTS oraz 2T wraz z opiekunami: M. Czop, I. Gancarczyk – Rusin, B. Urbaniak, B. Wincenciak wzięli udział w akcji sprzątania śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania oraz przedsięwzięciu zmierzającym do recyklingu zgromadzonych odpadów.
Celem podjętych działań było wzmocnienie świadomości ekologicznej młodzieży, dbałość o stan środowiska przyrodniczego poprzez różnorodne działania, np. segregacja śmieci, oszczędzanie wody czy rezygnacja z używania plastiku i jednorazowych toreb.
Patronatem akcji było Starostwo Powiatowe w Myślenicach. W akcję włączył się Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach, poddając zebrane przez uczniów odpady dalszej obróbce.

M. Czop