Konkursy i turnieje

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Dnia 4 maja 2021r. został przeprowadzony etap szkolny konkursu plastycznego: „Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”: W konkursie wzięło udział 23 uczniów. Do etapu Ogólnopolskiego w Warszawie zakwalifikowało się pięciu uczniów:

1. Szydlak Katarzyna kl.2SP
2. Kołodziejczyk Szymon kl.2M
3. Zadora Emilia kl.2M
4. Spórna Martyna kl.3A
5. Nowak Nikola kl.2A.

Gratulujemy!

Zobacz więcej...

Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów ZSTE do udziału w konkursie, którego celem jest zilustrowanie (w formie plakatu) jednej ze wskazanych wybranych myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego ( wykaz cytatów w załączniku). Prace należy wykonać indywidualnie, pastelami lub farbami (praca płaska) na papierze, bristolu, kartonie w formacie minimum A3.

Prace proszę przynosić do biblioteki (w godz: 9.00-12.00 i 15.00-17.00) do 30 kwietnia 2021r. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, kategorie wiekową, nazwę i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym. Do dalszego etapu przechodzi pięć prac, które będą przesłane do Warszawy. Regulamin konkursu w załączniku.

pdf iconRegulamin

pdf iconCytaty do konkursu plastycznego

 

Katecheci

Zobacz więcej...

Szkolny Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Mikołaja Reja!

W dniu 12 kwietnia 2021 r. odbędzie się konkurs dotyczący życia i twórczości patrona Naszej Szkoły – Mikołaja Reja. Skierowany jest do uczniów klas pierwszych i będzie miał formę testu on-line. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić drogą e-mailową (przez e-dziennik) do 31 marca 2021 r. do P. Teresy Mitan – Szymańskiej lub Katarzyny Kamyczury. Regulamin i materiały do konkursu zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom. Zapraszamy!!!

Teresa Mitan – Szymańska
Katarzyna Kamyczura

Ilustracja pochodzi ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w serwisie Polona

 

Zobacz więcej...

Zaplanuj swoją przestrzeń

Konkurs internetowy z zakresu wiedzy o gospodarce przestrzennej w Polsce, o charakterze otwartym i zasięgu ogólnopolskim.
Konkurs przebiega w trzech następujących po sobie etapach: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu. Terminy dotyczące poszczególnych etapów zostaną wprowadzone na stronie internetowej dotyczącej konkursu: https://www.konkurs.gik.pw.edu.pl/ oraz na konkursowym fanpage'u.

Opiekunowie: nauczyciele geografii - mgr Małgorzata Czop & mgr Tomasz Fijał

 

Plakat konkursu "Zaplanuj swoją przestrzeń"

Plakat konkursu "Zaplanuj swoją przestrzeń"

Zobacz więcej...

Konkurs plastyczny przedłużony!

Konkurs plastyczny „ZSTE – obiekt dawniej, dziś ,w przyszłości” nie został jeszcze rozstrzygnięty. Termin oddania prac został przesunięty do 3 dni od powrotu do zajęć w szkole.

Jest więc okazja do wykonania pięknych prac plastycznych bez pośpiechu. Kto nie złożył pracy plastycznej proszę ją wykonać , a kto złożył i chciałby wykonać jeszcze jedną pracę inną techniką lub zamienić już wykonaną, to zachęcam do takiego działania.
Jednocześnie informuję, że najwięcej prac zostało wykonanych techniką ołówkiem, a tylko jedna praca techniką mieszaną / wydzieranka, wyklejanka, zapałkami, ziarenkami itd./ W technice przestrzennej / 2 D lub 3 D/ model lub makieta/ nie było żadnej pracy. Najwięcej prac przedstawiało szkołę „dziś” i w „przyszłości”. Jedną pracę przysłał absolwent naszej szkoły.

Za wszystkie prace bardzo dziękuję i czekam na więcej. 

Elżbieta Gołębiowska

Zobacz więcej...

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „ZSTE - szkolny obiekt budowlany dawniej, dziś i jutro”

W ramach przygotowań do 75 rocznicy powstania naszej szkoły - Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych ogłaszają

Szkolny Konkurs Plastyczny pt.

„Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych – szkolny obiekt budowlany- dawniej, dziś i jutro”

Konkurs jest przeznaczony jest dla wszystkich, którzy są lub byli związani z Zespołem Szkół Techniczno-Ekonomicznych, a więc uczniami, absolwentami i pracownikami Zespołu.

Zobacz więcej...