Konkursy i turnieje

"Poznaj swoje prawa w pracy"

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

W dniu 7.11.2016 odbył się etap regionalny (wojewódzki) konkursu, w którym uczestniczyło dwoje Naszych uczniów:
- Anna Kalisz z klasy 4TB
- Krzysztof Szczepaniec z klasy 3QS.

Uczniowie Ci zostali wyłonieni z etapu szkolnego, w którym uczestniczyło 70 uczniów  Naszej szkoły.
Uczniom tym gratulujemy udziału i życzymy powodzenia w innych konkursach.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest  organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.
Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

mgr inż. Renata Tokarz