Konkursy i turnieje

Konkurs kolęd i pastorałek!!!

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie kolęd i pastorałek! Konkurs odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) o godz. 8:50 w świetlicy szkolnej. Chęć udziału w konkursie mogą zgłaszać soliści jak i duety z poszczególnych klas. Zapewniamy dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 4 grudnia przyjmują katecheci: P. Marcjanna Fijał, ks. Marcin Filar.

Zachęcamy do wspólnego kolędowania!

Regulamin

Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, kolęda”.
Organizator:
Nauczyciele religii w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
Data i miejsce imprezy:
17 grudnia 2018 r., godz. 9.50
Świetlica  Zespołu Szkół Technicznych - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.

Cele:
- Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania rodzimymi tradycjami;
- Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w świecie kultury;
- Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych ;
- Poszerzanie umiejętności z zakresu retoryki, komunikacji i wystąpień publicznych;

Zasady udziału:
1.Konkurs jest adresowany do młodzieży Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
2.Kolędy bądź pastorałki będą prezentowane w języku polskim, związane z tradycją, obyczajami i obrzędami Świąt Bożego Narodzenia.
3.Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.
4.Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentowania jednego utworu.
5.Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatora Jury wg następujących kryteriów:
a. Dobór repertuaru;
b. Walory głosowe;
c. Muzykalność;
d. Oryginalność;
e. Ogólny wyraz artystyczny ( strój, rekwizyty);
f. Interpretacja utworów muzycznych.

Kategorie: 1.Kolęda i pastorałka: - Soliści, duety.
Nagrody: Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsca.
Zgłoszenia: do 4 grudnia przyjmują katecheci: P. Marcjanna Fijał, ks. Marcin Filar.