Konkursy i turnieje

„Poznaj swoje prawa w pracy”

KONKURS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych etap szkolny pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” odbędzie się dnia 23 listopada br. o godzinie 9:40 w sali 40.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy
i okręgowe inspektoraty pracy).

CEL KONKURSU:
Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, nie tylko uczniów klas budowlanych.

Zgłoszenia:
mgr inż. Renata Tokarz
mgr inż. Lucyna Nowak
mgr inż. Elżbieta Gołębiowska

Regulamin i szczegóły na: https://krakow.pip.gov.pl/pl