Konkursy i turnieje

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „ZSTE - szkolny obiekt budowlany dawniej, dziś i jutro”

W ramach przygotowań do 75 rocznicy powstania naszej szkoły - Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych ogłaszają

Szkolny Konkurs Plastyczny pt.

„Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych – szkolny obiekt budowlany- dawniej, dziś i jutro”

Konkurs jest przeznaczony jest dla wszystkich, którzy są lub byli związani z Zespołem Szkół Techniczno-Ekonomicznych, a więc uczniami, absolwentami i pracownikami Zespołu.

 

 • Prace plastyczne należy wykonać w formacie rysunkowym A4 /wymiary 210x297 mm/

• Wykonanie dowolną techniką : ołówkiem, tuszem, węglem, kredkami, farbami, wydzieranka, wyklejanka, mieszaną, 3D na podkładce formatu A4.

• Tematyka podzielona jest na 3 etapy czasowe- ZSTE dawniej , obecnie i w przyszłości.

• Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną prace wykonaną jedną z w/w technik lub dwie prace wykonane różnymi technikami w każdym z w/w okresów czasowych/dawniej, dziś, w przyszłości/.

• Prace należy składać do dnia 10 marca 2020 r. do Pani Elżbiety Gołębiowskiej.

• Rozstrzygnięcie konkursu 12 marca 2020 r.

• Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelny opis:

1. tytuł pracy
2. imię i nazwisko autora,/ Uczeń / lub / Absolwent –rok ukończenia szkoły/ lub /Pracownik/
3. nazwa zawodu i klasa - dotyczy Ucznia lub Absolwenta
4. obiekt / dawniej/ lub / dziś/ lub / w przyszłości /

• Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tematyką konkursu/ obiekt szkoły- dawny , istniejący, w przyszłości /
- format A4
- wybór techniki / pracochłonność, precyzja i poprawność wykonania./
- kompozycja, wkomponowanie w krajobraz / zimowy, wiosenny/

• Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie szkolnej po rozstrzygnięciu konkursu.

• Nagrody: Nagrody rzeczowe otrzymają 3 najlepsze prace w trzech kategoriach autorskich: uczeń, absolwent, pracownik szkoły.
Uczniowie ZSTE - dwadzieścia najlepszych prac otrzymają dyplomy i pochwały wpisane do dziennika szkolnego. Uczestnicy konkursu – 10 uczniów, pojedzie na bezpłatne jednodniowe szkolenie organizowane przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie.

• Prace będą oceniane przez Komitet Szkolny konkursu w składzie:

Dyrektor ZSTE mgr Marek Łatas, mgr inż. Elżbieta Gołębiowska, mgr inż. Renata Tokarz,
mgr inż. Lucyna Nowak, mgr Małgorzata Czop.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PRAC PLASTYCZNYCH!