Konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie” został rozstrzygnięty!

Do konkursu zgłoszono ponad 60 fotografii ukazujących jesienne krajobrazy i kompozycje.

Celem konkursu była aktywizacja uczniów, popularyzacja i upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki oraz ukazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych w okresie jesieni.
W każdej, zgłoszonej fotografii kryje się krzta pasji i na pewno wiąże się z nimi wiele miłych wspomnień.

Wyniki konkursu fotograficznego „Jesień w obiektywie”

I. miejsce Michał Kiełtyka klasa 1T
II. miejsce Gabriela Bonior klasa 3A
III. miejsce Zuzanna Tajs klasa 3A

Wyróżnienie:

1. Maja Grabowska klasa 2T
2. Joanna Pieron klasa 4F

 


Michał Kiełtyka


Gabriela Bonior


Zuzanna Tajs


Maja Grabowska


Joanna Pieron