KONKURS dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”, etap szkolny odbędzie się dnia 9 grudnia 2022r. o godzinie 10:35 w sali 40.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy
i okręgowe inspektoraty pracy).
Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki

CEL KONKURSU:
Popularyzowanie wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym
uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.

Zgłoszenia osobiście lub meilowo do 5.12.2022r.:
mgr inż. Renata Tokarz r.tokarz@zste.myslenice.pl
mgr inż. Elżbieta Gołębiowska e.golebiowska@zste.myslenice.pl
mgr Ewelina Gościej e.gosciej@zste.myslenice.pl
mgr Agnieszka Makselon-Kurek a.makselon-kurek@zste.myslenice.pl

Regulamin i szczegóły na: https://krakow.pip.gov.pl/pl