Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych od kilku lat uczestniczą w projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla szkół ponadpodstawowych – „Lekcje z ZUS”.
Projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.    „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniło rangę edukacyjną i prestiż Olimpiady. Dlatego też od kwietnia 2020 roku znalazła się ona w wykazie olimpiad tematycznych. Tym samym od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 i EKA.04.
Laureaci (I, II i III miejsce) oraz finaliści Olimpiady otrzymują indeksy na kierunki studiów, które są związane z tematyką Olimpiady (np. prawo, polityka społeczna, organizowanie rynku pracy, finanse I rachunkowość), lub dodatkowe punkty w rekrutacji. Dodatkowo laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków.
W tym roku, w ramach projektu, w zajęciach prowadzonych przez Panią Monikę Suder – pracownika    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, brali udział uczniowie z klas 3R i 3A.
Podczas wykładu młodzież dowiedziała się czym są ubezpieczenia społeczne, jakie jest ich znaczenie, poznali historię i zadania ZUS, a także kim są uczestnicy powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

 


Uczniowie otrzymali również pomoce dydaktyczne, które posłużą do przygotowania się do której:
I etap Olimpiady (szkolny): 28 listopada 2023 roku
II etap Olimpiady (wojewódzki): 5 marca 2024 roku
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania
oraz z informacjami zamieszczonymi na facebooku fanpage Olimpiady
https://www.facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych

Agnieszka Makselon-Kurek
Edyta Jawor-Rakoczy