Także w tym roku 6 grudnia Mikołaj nie zapomniał o grzecznej młodzieży , nauczycielach, dyrekcji oraz pracownikach administracji ZSTE. Wraz ze swoimi pomocnikami wędrował po klasach odwiedzajac uczniów i częstując słodyczami. Radosna atmosfera przedświąteczna zapanowała w całej szkole.
Mamy nadzieję, że Mikołaj będzie pamiętać o nas w przyszłym roku!

Opiekunki Samorządu A.Grocholska – Malisz, M. Malinowska