W naszej szkole dnia 20 października 2022r. miała miejsce prelekcja pt. „Młodzi Cyfrowi i e-Urząd” w ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Myślenicach.
Zaproszone Panie Anna Boryczko i Marzena Rapacz, zaprezentowały informację na temat korzyści posiadania Profilu Zaufanego oraz możliwości komunikacji elektronicznej z Urzędem Skarbowym.
Duże zainteresowanie wzbudziła możliwość elektronicznego umówienia wizyty w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach. Dodatkowo uczniowie zwrócili uwagę na szereg możliwości jakie daje Profil Zaufany dla pełnoletnich uczniów m.in. logowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, złożenie i sprawdzenie stanu wniosku o wydanie dowodu osobistego czy sprawdzenie punktów karnych. Pod koniec lekcji uczniowie chętnie wzięli udział w teście sprawdzającym wiedzę z przekazanych informacji, za co zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Uczniowie dzięki nabytej wiedzy będą mogli nie tylko sami korzystać z elektronicznych udogodnień do kontaktu z urzędami, ale także pomogą rodzicom i dziadkom w poznawaniu nowoczesnych technik usprawniających załatwianie spraw urzędowych.

Uczestnicy prelekcji otrzymali ulotki i broszury, które zawierały najważniejsze informacje z lekcji.

Klasy biorące udział w prelekcji: 1A, 4N, 4H.
Opiekunowie: Ewelina Gościej, Agnieszka Makselon- Kurek