Olimpiady

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - Etap szkolny w roku szkolnym 2021/22

W dniu 22 października 2021 r. ( piątek) od godziny 10.30 do 13.00 odbędą się zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zawody odbywają się za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej w trybie on-line./ czas trwania 90 minut/. Zgodnie regulaminem do kolejnego etapu wymagana minimalna ilość punktów to 16. / 50% plus 1 punkt./

Etap szkolny odbędzie się w Sali nr 39 w budynku Warsztatów Szkolnych. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie Technikum naszej szkoły branży technicznej: budowlanej, mechanicznej, mechanik pojazdów samochodowych i mechanik operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zawody szkolne (I stopnia) polegają na rozwiązaniu na platformie internetowej zestawu testów i zadań przygotowanych przez Komitet Główny OWT. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. Zakwalifikowani uczestnicy z zawodów szkolnych biorą udział w zawodach II stopnia w okręgach w wybranej przez siebie grupie tematycznej:  mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej. Zawody III stopnia (centralne) odbywają się w jednym miejscu i uczestniczą w nich najlepsi uczestnicy wyłonieni z zawodów okręgowych. Uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych) – po uzyskaniu określonej Regulaminem liczby punktów zostają laureatami lub finalistami Olimpiady. Laureaci i finaliści Olimpiady – (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Terminarz OWT

Terminy zawodów OWT są planowane w uzgodnieniu z innymi olimpiadami i MEN.
W roku szkolnym 2021/2022 daty przeprowadzenia zawodów poszczególnych stopni Olimpiady są następujące:
Zawody I stopnia (szkolne) – 22.10.2021r.
Zawody II stopnia (okręgowe w Krakowie) – 4.01.2022r.
Zawody III stopnia (centralne) – 2.04.2022r.

Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie muszą się sami zalogować po wcześniejszej deklaracji o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, RODO. Uczniowie niepełnoletni do udziału w zawodach muszą mieć zgody rodziców.
Do etapu szkolnego dopuszczonych może być łącznie 16 uczniów.

Proszę uczniów o zgłoszenie się w dniu 20.10.br ( środa) w godzinach 10.30 do 12.10 ( lekcja 3 i 4) w celu dokonania niezbędnych formalności i logowania do Pani Renaty Tokarz -sala 39 komputerowa/ .
Spotkanie organizacyjne i zapisy do konkursu w dniu 15.10.2020r. ( piątek) o godzinie 10.25-10.35 sala 39 oraz dodatkowo dniu 18.10.2020r. ( poniedziałek) o godzinie 10.25-10.35 sala 24AB . Obecność uczestników obowiązkowa.

W dniu zawodów prosimy uczestników o przybycie na godzinę 10.30 do sali nr 39. Wcześniej zgłoszeni uczniowie są zwolnieni z zajęć lekcyjnych od 10.30 do 13.00 (3godziny lekcyjne).

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie: https://owt.enot.pl/.
Uczestników zawodów prosimy o zapoznanie się z terminarzem i opisem zawodów oraz regulaminem 48 edycji -dostępnym na w/w stronie internetowej.

Życzymy sukcesów w etapie szkolnym i kwalifikacji do etapu okręgowego konkursu, który odbędzie się 4 stycznia 2022 roku w Krakowie.

Szkolny Komitet OWT:
Renata Tokarz , Elżbieta Gołębiowska, Lucyna Nowak

Tekst ogłoszenia przygotowała: Elżbieta Gołębiowska