KONKURS
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
etap szkolny
pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”

odbędzie się dnia 03 grudnia 2021r.
o godzinie 12:15 w sali 40.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy
i okręgowe inspektoraty pracy).

CEL KONKURSU:
Popularyzowanie wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
Obejmuje przepisy prawnej ochrony
pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych.

Zgłoszenia do 1 grudnia 2021:
mgr inż. Renata Tokarz r.tokarz@zste.myslenice.pl
mgr inż. Elżbieta Gołębiowska e.golebiowska@zste.myslenice.pl

Regulamin i szczegóły na: https://krakow.pip.gov.pl/pl