Pracownia mechatroniki samochodowej

W Pracowni mechatroniki samochodowej uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności z zakresu podstaw mechatroniki a w szczególności sensoryki i aktoryki. Zajęcia obejmują budowę elementów wyposażenia elektromechanicznego, elektrycznego i elektronicznego stosowanego w pojazdach samochodowych. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu działania systemów i układów mechatronicznych, poznają podstawowe układy sterowania i regulacji. Pracownia jest wyposażana w panelowe systemy techno-dydaktyczne umożliwiające nauczanie i zdobywanie umiejętności w zakresie mechatroniki pojazdów oraz diagnostyki układów samochodowych. Ponadto pracownia wyposażona jest w najnowsze pomoce dydaktyczne, modele podzespołów samochodowych na których uczniowie wykonują konkretne czynności diagnostyczne oraz naprawcze. Specjalistyczne oprogramowanie branży motoryzacyjnej zainstalowane na stanowiskach komputerowych umożliwia dostęp do najnowszych informacji technicznych dotyczących praktycznie wszystkich marek pojazdów samochodowych, a także możliwość organizacji w szerokim zakresie pracy serwisu samochodowego. Pomoce odzwierciedlają nowoczesne technologie stosowane w motoryzacji i są przeznaczone do nauki elektroniki, elektromechaniki, mechatroniki oraz diagnostyki systemów samochodowych.

ttt