W tym roku z okazji jubileuszu 35-lecia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Opolu organizatorzy ustanowili wyróżnienie PROMOTOR OLIMPIADY.
Z naszej szkoły w/w wyróżnienia otrzymali : Pan Dyrektor Piotr Pułka i Wice-Dyrektor Krzysztof Suruło oraz nauczyciele: Lucyna Nowak, Renata Tokarz i Elżbieta Gołębiowska
PROMOTOR OLIMPIADY jest tytułem honorowym nadawanym za aktywny udział w przedsięwzięciu obecnie lub w przeszłości. Pieczę nad nadawaniem tytułu sprawuje Prezydium Komitetu Głównego OWiUB.
Na wyróżnienie składają się: uroczysty list w formie podziękowania i odznaka w postaci metalowej przypinki. Wyróżnienia są znakowane centralnie przydzielonym nr kolejnym, a rejestr jest publikowany na stronie internetowej Olimpiady.

Już od 2004 roku w naszej szkole nauczyciele przedmiotów budowlanych corocznie przygotowują uczniów Technikum Budowlane do konkursów zawodowych. Organizują Szkolny Etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zgłaszają uczniów do etapu okręgowego, są opiekunami w kolejnych etapach konkursu. Niejednokrotnie poświęcają dodatkowo swój wolny czas, aby jak najlepiej przygotować uczniów. Nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów, mają wstęp na wyższe uczelnie techniczne bez postępowania rekrutacyjnego ( wystarczy egzamin maturalny na poziomie podstawowym).